Bli adept

Plexus handlar om att ge dig som adept möjlighet att utvecklas, både på ett personligt plan och i sin professionella karriär. Under programåret har adepten löpande möten med sin mentor där man tillsammans sätter agenda och mål. Utöver kontakten med mentorn kommer adepten även att ingå i ett mindre team där man tillsammans kan diskutera relevanta frågor och funderingar. Adepten behöver kunna delta i workshops under året och ha möjlighet till träffar med sin mentor emellan dessa.