top of page

Bli adept

Plexus handlar om att ge dig som adept möjlighet att utvecklas, både på ett personligt plan och i sin professionella karriär. Under programåret har adepten löpande möten med sin mentor där man tillsammans sätter agenda och mål. Adepten behöver kunna delta i workshops och nätverksträffar under året och ha möjlighet till träffar med sin mentor emellan dessa. 

 

bottom of page