top of page

Om PLEXUS

PLEXUS handlar om att ge dig som adept möjlighet att utvecklas, både på ett personligt plan och i din professionella karriär. Vi tror att en erfaren mentor kombinerat med kunskapsutveckling och nätverkande kan hjälpa ambitiösa personer i sin karriär att nå nya höjder. Programmet pågår under ett års tid. 

Under programåret kommer du att ha löpande möten med din mentor där ni tillsammans sätter agenda och mål. Utöver din kontakt med mentorn kommer du även att ingå i ett mindre team där ni tillsammans kan diskutera relevanta frågor och funderingar. Du behöver kunna delta i workshops under året och ha möjlighet till träffar med din mentor emellan dessa.

 

Initiativtagare 

Pernilla Karvia

Frontage

Grundare och VD

Patrik Engman

Engnes Development

Grundare och VD

20190115-Frontage-148 kopia.jpg
bottom of page